Timer_ext

Napsal jsem dneska zajímavý skript pro Game Maker, který se teoreticky může někomu hodit, tak ho sem dávám. Je to takový chytřejší alarm. Umí nějakou akci několikrát zopakovat v nastavených intervalech a to vše jednou jedinou funkcí. Napíšete nějaký kód do user_event a funkcí timer_ext ho prostě opakujete několikrát
v daných odstupech. Nepřemnožuje se vám v ostatních událostech kód a vypadá to elegantně. Hodí se to na jakékoli časované akce. V balíčku ke stažení je přiložena ukázka použití jako exe i projekt gmz.
>DOWNLOAD<

Použití:
timer_ext(steps,event,times,object)
kde:
steps je počet kroků za který se provede akce
event je číslo uživatelské události ( user_event ),
kde je napsaný kód opakované akce

times je počet opakování

object je instance nebo třída objektů u nichž je
vyplněna uživ. událost s akcí

např: timer_ext(30,1,10,blikator)
by desetkrát spustil user_event 1 s odstupem 30 stepů

Výhodou je použití „fire and forget“, tedy kdekoli v kódu dám funkci a pak už to dál neřeším, vše se děje samo. Využívá se přitom speciální object repeater_for _timer, který se vytvoří automaticky i automaticky se zničí. Je přibalen v zipu a není určen k přímému vkládání do místnosti. Jen se načte pomocí Add Existing Object a skript si ho vytváří sám.

Určitě se koukněte do ukázkového projektu než to začnete používat. V něm je použití vidět jasněji, než bych to mohl slovy popsat. Ve svých programech to můžete používat jak je libo.

TomBen