Šnečí pumpa / 96 odezev

Logická hra podle klasického tématu „přelévání tekutin“.

download

( platforma Windows, vytvořeno v GM Studiu )

Hlavní část