Psychologie postav (Šrototechna)

Jelikož základní mechanické kostře hry, začíná se dostávati požadovaných tvarů. Došel jsem do fáze, kdy už konstruuji mechaniky rozhovorů a k nim se vážící statistiky. Jaké však mají být? Co mají zohlednit a co ne? Doplněno o výsledek.

Na úvod nebudu tajnůstkařit a trochu popíšu jak to vlastně funguje ve hře. Dialogový systém Šrototechny, pracuje na poněkud nevyzkoušeném symbolizmu. Totiž nemá žádný strom vět, které by se řadily zasebou. Místo toho, používá seznam témat k hovoru, pro hráčovu postavu a reakcí pro každou další postavu ve hře. Tato reakce je však ovlivněná nejen tématem (které zvolí hráč), ale i aktuální situací, nebo statistikami postav. Rozhovor je součástí každého tahu, stejně jako například střelba ze zbraně etc. Každý herní den, by měl mít omezený počet tahů a tím se dostáváme k jádru věci. Vypadá to trochu, jako tahový souboj ideí 😀

Čím více charakterových vlastností, se shoduje mezi postavou hráče a druhou postavou, tím více si porozumí (což nemá vliv na vstahy). Toto číslo udává počet rozhovorů, které během dne postava snese, než jí začnete lézt na nervy a nebude se chtít dále bavit. Seznam char. vlastností se mezitím převíjí a tak má nedorozumění, vždy konkrétní příčinu v názorech, nebo chování vaší postavy.

Při tvorbě postavy, hráč určí Psychologii své postavy, výběrem několika možností z kompletního seznamu. Nejlepší by bylo, pojmout to jako protiklady, ale dovedu si představit i trojmístný seznam etc. Zatím jsem uvažoval o dělení jako introvert / extrovert, militarista / pacifista. Rád bych se vyhnul takovémutomu dělení na stabilní a labilní, možná ten koláček plný sangviniků a jiných oduševnělců znáte. Raději budu i za česká slova, namísto učené cizinštiny. 🙂

Chtěl bych vás požádat o pomoc při sestavování tohoto seznamu, každé slovíčko je dobré. Jiné poznámky a návrhy k systému beru rovněž a pokud by vás přepadla zvědavost, jen to sem perte.

Na zdar Krevety!

Výsledek plamenné diskuze :
Konečně, zase něco k věci XD Z velké pětky jsem pro potřeby hry (a podle cítění) vyrobil šestku.

Projev – hovorný / mlčenlivý, otevřený / odtažitý, ukvapený / opatrný, družný / samotářský, horlivý / lhostejný.

Postoj – dobromyslný / vznětlivý, důvěřivý / podezřívavý, mírný / svéhlavý, spolupráce / paličatosti, chrabrý / poraženecký.

Vědomí – spořádané / nedbalé, zodpovědné / nespolehlivé, svědomité / bezpáteřní, vytrvalé / nestálé, národní / vyděděné.

Cit – vyrovnaný / nepokojný, odhodlaný / úzkostný, klidný / podrážděný, nezlomný / lítostivý, romantický / trudomyslný.

Vkus (a brus/rozhled) – oduševnělý / neuvážlivý, vytříbený / hrubý, obrazotvorný / jednoduchý, sečtělý / blbý, kalokagathie / kancelářský.

Mrav – demokratický / vůdcovský, služby / prospěchu, uctivý / barbarský, zbožný / svatokrádežný, zvykový / pokrokářský.

Co vy na to? Mám to seškrtat, upravit?

Koukám, že je toho něják hodně, takže mám opačný problém. Buď vyberu od každého něco, použiji jen 2-3 skupiny, nebo to poslepuji podle zásady klad + zápor. Každopádně je takhle široký výběr trochu vražedný (i když celkem realistický v možnostech). Na druhou stranu, jak vkus tak mrav, poněkud předjímá i činy hráče, takže by šli vyhodit. Asi by počet možností neměl překročit 12.

Edit: Ještě by to šlo použít jako 6 položek o 5 možnostech… to není zlý. Nebo je?