Prototyp karetní hry

Před dvěma dny mě posedl nápad na karetní hru ( jedno jestli počítačovou nebo stolní ). Abych to dostal z hlavy, musel jsem to zrealizovat nebo zahodit. K zahození to bylo škoda, tak jsem to jen tak letem světem naprogramoval a vznikl funkční prototyp. Zkuste si to zahrát proti počítači. >DOWNLOAD<

Princip hry:
Hra je pro dva hráče, ale nemělo by být problém ji upravit pro libovolný počet.
Hraje se s nekonečným balíčkem karet. Karty mají klasické 4 barvy ( srdce, káry, kříže, piky ), ale nemají hodnoty.
Na začátku se z vrchu zamíchaného balíčku pro každého hráče ( a viditelně všem hráčům ) vyloží jedna karta na stůl, říkejme jí typová. Hráč pak má za úkol sbírat karty shodné barvy a pokládat je na ni. Když je jich tam šest ( nebo více ), odloží se stranou a hráč získává bod. Hráč s převahou čtyř bodů vítězí celou hru.
Pravidla:
Hráč může skladovat na stole až tři hromádky karet. Barvy karet v hráčových hromádkách protihráč nevidí, ale vidí počty karet v hromádkách. Hromádka může obsahovat jen karty shodné barvy. Maximum karet v hromádce je tři. Vytvořené hromádky nelze dodatečně přerozdělovat. Každým tahem má hráč nárok dobírat z balíčku karty tak dlouho, dokud má prázdnou alespoň jednu hromádku.
Hromádky lze sloučit, pokud jsou shodné barvy a pokud výsledná hromádka nepřesáhne počet tří karet. Karty lze na hromádky ukládat jednotlivě, ale odebírat lze jen celou hromádku. Na typovou kartu hráč smí také odložit jen celou hromádku patřičné barvy a to i tehdy, když součet přesáhne hodnotu šest. Když hráč nemůže ( nebo nechce ) přidávat, nabírat nebo přemisťovat karty, ukončí tah tím, že položí obsah nějaké hromádky vedle balíčku karet. Tuto odloženou hromádku soupeři vidí jako jednu kartu ( ať už jich bylo v hromádce kolik chtělo ) a vidí její barvu. Prvním odložením se tak založí balíček odložených karet. Pokud je v balíčku odložených karet nějaká karta, může hráč na tahu brát odtamtud stejným způsobem jako z normálního balíčku.
Zní to složitě, ale je to celkem jednoduché.

Průběh tahu na počítači:
Hráč jednotlivě kliknutím bere kartu z balíčku A (viz obrázek) nebo z odložených karet B, pokud má na stole místo pro alespoň jednu hromádku. Je-li barva stejná jako typová karta D, položí ji hráč (Drag&Drop) na ni. Pokud mají dvě hromádky stejnou barvu, lze je sloučit do maximální hodnoty tři. Tím se udělá místo a hráč může znovu nabrat kartu. To opakuje tak dlouho, dokud má kam karty dávat. Když už nemá místo, shodí jednu hromádku (celou) do balíčku otočených karet B. Tam se celá hromádka počítá jako jedna karta. Pokud tedy shodím hromádku tří karet, dvě karty nenávratně mizí.

Na obrázku je kromě zmiňovaných A, B, D vidět hráčovy hromádky C, protihráčovy hromádky F, protihráčovu typovou kartu E a ukazatel převahy G.

Hromádky se tahají Drag & Drop. Jednotlivé sběry karet z balíčků jsou LMB jednoklik. Shazuje se RMB. Je to trochu zmatek, ale kdybyste viděli, v jakém chaosu jsem to programoval, tak byste se nedivili. 🙂
Collect_popisky