Přehlídka částicových efektů

>DOWNLOAD<

Spustitelná přehlídka částicových efektů vytvořených pomocí
Particle type editoru umožňující vybraný efekt stáhnout a použít
v Game Makeru Studio.

Užijte si ukázky efektů ( procházet můžete ručně nebo si zapněte autoplay a prostě se dívejte ), vyberte si pěkný efekt a kliknutím vpravo na obdélník „download link“ se otevře v prohlížeči odkaz na soubor s efektem. Jde vždy o zip obsahující několik souborů. Soubor .ini se dá nahrát do PTE a editovat, pokud chceme efekt nějak změnit, ale pro použití efektu samého není editor nutný.

Pokud chceme efekt použít v Game Makeru do svého projektu, tak se prostě všechny soubory ze zipu odtahají do okna GMS ( dělejte to po jednom ) a tím se přidají do resources ( měly by přiskákat do složek v levé části okna GMS ). Pokud se Game Maker u něčeho zeptá, ukládejte vždy jako Include File soubory .ini a .png. Soubor s koncovkou .gml je sada skriptů ( je nutná k běhu efektů, ale stačí ji mít jen jednou i přesto, že je přibalena ke každému efektu ) a soubor s koncovkou .gmx je gamemakerovský objekt. Objekt pak stačí vložit do místnosti (room) a tím je vše prakticky hotovo. Nativně běhá efekt za myší, takže pokud chceme aby zůstal v místnosti tam, kde leží, tak je třeba v Create eventu nastavit proměnnou follow_mouse=false ( najdete ji v bloku označeném jako mouse motion ). Soubory ini jsou lidsky čitelné a lze je v Include Files poklikáním otevřít a ručně změnit. Efekt se pak změní také.

PS: Pokud nebudete něco vědět, prostě se zeptejte. 🙂

POZOR! Některé efekty v přehlídce nebudou vypadat po stažení na první pohled stejně. Je to proto, že některé triky byly vytvořeny poskládáním více efektů přes sebe ( např. fountain ) a některé se pohybují specifickým způsobem ( např. short explosion ), což mění jejich výsledný vzhled. Vždy ale platí, že ke stažení je dostupný právě ten efekt, ze kterého byla přehlídka vytvořena.

Efekt MulticolorPapers obsahuje tzv. secondary particles, takže pro editaci v PTE je potřeba trochu si PTE vyzkoušet a pochopit, jak se secondary particles ovládají.

Efekt Hemoglobin je sprite_particle a tak pro editaci vždy kopírujte do stejného adreáře i animovaný 14ti snímkový png: animated_particle_strip14.png, který je v zipu přiložen.