Kreveta je diskusní stránka, jejímž tématem je tvorba her. Poskytuje lidem, kteří se na tvorbě podílejí, možnost vyjádřit veškeré své myšlenky, které se s tím pojí, a bavit se o nich jako lidé.

Vítané jsou úvahy nad tvorbou hry, úvahy nad hrami obecně, nápady na hry, herní mechaniky, sdílení informací o tvorbě hry (zprávy mediálního charakteru si autoři laskavě strčí za klobouk), tedy obecně sdílení postřehů a zkušeností. Ale také ne-recenze jiných her a prosté povzdechnutí si, když například něco nejde, tedy když jde všechno na houby. A to všechno pokud možno hravě a ne-vážně.

Všichni zde jistě oceníme také návody a postupy, které s herní tvorbou souvisejí pouze volně (program, hudba, grafika, zvuk, atd.). Je ale nutné vzít na vědomí, že encyklopedií „herního vývoje“ již bylo a je dost. Kreveta tedy nechce být konkurencí, ale výplní prázdného prostoru. Že je navíc učení mučení, to jistě připomínat nemusím.

Rádi uvidíme také výsledná díla z příbuzných oborů nesouvisející s tvorbou hry. Cvik jistě dělá mistra, ale je třeba vzít v potaz, že mezi slepými je jednooký králem. Stránka se věnuje tvorbě her a nemá kapacitu na to, aby poskytla takovým pracím stejně věcnou odezvu, jako poskytnou uživatelé na oborově zaměřených stránkách.

Na závěr si připomeňme, že pečení holubi nelétají do huby. Kvalitního a zajímavého obsahu tedy dojdeme jen společným úsilím.

Kontakt: Jindrich[dot]Pavlasek[at]gmail[dot]com

Pravidla stránky: http://kreveta.net/?page_id=328

 

Výstižně a jinými slovy to napsal Vojtěch Kočí:

Od nové Krevety čekám spoustu nových velkých příležitostí. Jak k vlastnímu projevu, tak k poznání podrobnějších idejí ostatních. Konečně budeme mít místo, které nebudeme navštěvovat jen v nouzi, ale vždy, když budeme chtít sdělit komunitě třeba jen své názory na herní scénu a gamedesign.

Nová Kreveta je pro mě atraktivní zejména kvůli narušení klasického systému fóra, které mi silně nevyhovuje kvůli jakési nevyrovnanosti, hierarchizaci a nepříznivým podmínkám k vlastnímu, třeba i obsáhlejšímu, projevu.

Ať nám tedy slouží dobře a dlouho.

 

Krátce k minulosti

Stránka má své začátky vepsané u kulatého stolu jednoho z brněnských KFC. Nadšenci do herní tvorby (Akhera, Banane4joy, Burák, Fire.js, Ikkju, Likandro, Makan, PepiCzech, StorN, Tior) se shodli, že jim nevyhovuje celková atmosféra jiné stránky orientované na vývoj a že založí vlastní. Toto zasedání u kulatého stolu s pečeným kuřetem dalo vzniknout Krevetě a její prvotní vizi. Název stránky, Kreveta, odkazuje ke slovu kreativita a má být jakousi „přesmyčkou“. Kreativita byla také hlavní hodnotou, kterou stránka chtěla propagovat. Prapůvodní pojetí spočívalo ve vytvoření křižovatky blogů herních vývojářů, hlavní stránky spravované redakcí a přidruženého fóra. Na spuštění v únoru roku 2010 se realisovala pouze hlavní stránka a fórum. Přes snahu tento stav změnit, zmizelo prvotní nadšení a po resignování hlavního programátora stránky na další vývoj, byla změna Krevety a její posun někam podstatně jinam zastavena. Zůstala tak v podstatě kopie jiných stránek, která nepřinesla příliš nového. Pokud něco přinesla a něco na ní lidé chválili, byl to její pokojný duch a úsilí navzájem si pomoci, namísto neustálého peskování, nadávání si a paranoidního hlídání všech pravidel s dogmatickou pečlivostí.

Stará hlavní stránka

Stará hlavní stránka

Staré fórum

Staré fórum

Se svolením nelhostejných a aktivnějších členů a s aktivnější podporou Vojtěcha Kočího (Vojtas) a Neala začal v roce 2013 Jindřich Pavlásek (Likandro) připravovat přechod k nynějšímu modelu, který upouští od klasického dělení na hlavní stránku a fórum. Vytváří v podstatě blog autorů tvořících hry.

Důvodem k takové změně jsou dílčí problémy klasického schématu: nutnost mít redakci, snaha budovat informační a naučnou základnu, příliš velký důraz na reprezentaci hlavní stránky, časová náročnost udržování hlavní stránky, zdání, že „realisační tým“ stránky nese odpovědnost za „zábavu“ na stránce, moderátorský tým a s tím spojené dělení společnosti, rozdělení dění na dvě místa a díky fóru na mnoho „podmíst“, přispívání pouze u sebe v tématech, pouhá propagace vlastních her a produktů, přílišné zaměření na technické a řemeslné stránky tvorby, nediskutování s ostatními.

Nový model se snaží zachovat přívětivé prostředí, zmíněné neduhy odstranit a přinést prostor, který na internetu některým lidem chybí.

Od ledna 2015 nás podporuje Tiskárna Letovice

Tiskárna Letovice

Tiskárna Letovice