Nový web pro vývojářské týmy II.

Diskuze o webu zaměřeném na podporu tvorby vývojářských týmů se zahltila dlouhými komentáři, což je samo o sobě příznak toho, že v každém z nás někde v hloubi duše dříme kousek nenaplněného přání, který se mi úvodní úvahou podařilo probudit. Jak už to tak bývá, liší se pohledy na věc a čím blíže detailu se jde, tím větší rozdíly vznikají. Pokusím se shrnout, co z obsáhlé diskuze vyplynulo.

Předně nikdo nepopřel myšlenku, že by snazší vznik týmů nebyl vhodný cíl k dosažení. Všichni v zásadě souhlasí, že by se něco udělat mělo, ale nikdo si není jist, co by to přesně mělo být. Já sám mám pocit nesložené skládačky a myslím, že je to proto, že nebyla položena a zodpovězena řada důležitých otázek.
Zejména tyto:
  • 1. Kolik řádově může být potenciálních zájemců o vytvoření herního vývojářského týmu?
  • 2. Jaké typy lidí může takto specializovaný web ovlivnit? ( stávající vývojáři, hráči, novináři, provozovatelé oborových webů ..)
  • 3. Co tyto typy lidí potřebují a chtějí ( co by jim nový web dát )?
  • 4. Jak technicky náročný web lze reálně vytvořit jen s lidmi, které známe?
  • 5. Jaké náklady by provoz řádově přinášel a k čí tíži?
Osobně jsem získal dojem, že všichni, kdo se diskuze zúčastnili, by rádi byli přitom, kdyby se takový projekt skutečně rozjel, ale většina nemá čas ani číst delší texty na dané téma. To mě vede k myšlence soustředit se spíš seškrtání megalomanských plánů na nějakou minimalistickou variantu nebo jít cestou postupné rozšiřitelnosti.
Další věc která byla v diskuzi navrhnuta je řešit věci schůzkou. To by jistě mohlo být prospěšné, ale nevím odkud kdo je a jak časově možné by to bylo. Tak jako tak mi přijde, že výše zmíněné otázky ( a možná i nějaké další ) by měly být zodpovězeny dřív.