Malá herní dílna II – hodnocení

Jak hodnotit hry v Malé herní dílně II

Her je tentokrát méně, ale zdají se být o to zajímavější, protože k relativně jednoduchému zadání každý autor přistoupil sobě vlastním způsobem, a vtiskl tak standardnímu žánru nesmazatelnou pečeť vlastní identity. Jednomu se doopravdy nechce věřit, kolika zvláštními způsoby lze postupovat přes překážky vpřed. Myslím, že dílna ukazuje, kolik možností se skrývá v docela obyčejných věcech, pakliže se jich chopí nějaký tvůrčí duch.

Osobně budu mít velký problém hry ohodnotit jinak než slovně, totiž číselně, aby bylo možno vytvořit formální žebříček.

Co hodnotíme (Abecedně)?

Přestože Ikkju odeslal hru se zpožděním (51 minut), zařazuji hru do hlavního hodnocení. K takovému kroku se vyjádřil kladně Zitron, Tomben nechal rozhodnutí na mně, jakožto vyhlašovateli (není (z mé strany) čas získat jasnější vyjádření). Doufám a věřím, že je to ke spokojenosti všech. Máme tedy celkem tři hry.

 

Po kolejích jede vlak – autor: Ikkju – https://dl.dropboxusercontent.com/u/14402706/vlacek3.exe

Po kolejích jede vlak

 

 

Třískok – autor: Zitron – http://uloz.to/xoPT6YW4/triskok-rar

Třískok

 

 

Way of the fireball – autor: TomBen – https://www.dropbox.com/s/hwez4v0yizk5du2/WayOfTheFireball.exe

Way of the fireball

 

 

Možnosti hodnocení:

Hodnotit mohou všichni registrovaní návštěvníci stránky.

Hodnotit můžete do 8. prosince 2013 (včetně). Limitem není půlnoc, ale ohebnější rozednění 9. prosince. (Mrká na Zitrona.)

Při hodnocení používejte stupnici od jedné do deseti. Čím větší číslo, tím kvalitnější práce. Používejte celá čísla, nikoliv 1,3 atp.

Hodnocení každé hry je potřeba doprovodit komentářem (s diakritikou), alespoň krátkým – může vyjadřovat například vaše pocity ze hry.

Ohodnotit musíte všechny hry (pokud nejste autorem jedné z nich). Pokud některou hru nemůžete spustit, odešlete pouze slovní hodnocení (to podstatnější) těch her, které spustit můžete.

Vaše hodnocení odešlete na email: Jindrich[dot]Pavlasek[at]gmail[dot]com Do předmětu napište MHDII. Uveďte také vaši zdejší přezdívku. Vaše slovní hodnocení bude zveřejněno (i s vaší přezdívkou) společně s vyhlášením výsledků. Na email jej odesíláte, aby se zabránilo vzájemnému ovlivňování hodnotitelů.

Hodnocení návštěvníků, kteří vytvořili hru do soutěže, ať už v termínu nebo po něm, se počítá dvakrát.

Účastníci soutěže nehodnotí svou práci.

Vyhlášení pořadí

Výsledky uveřejním v pondělí 16. prosince.

 

Na závěr děkuji všem účastníkům, také každému kdo to zkusil a také lidem kteří se aktivně zapojili komentáři.