Malá herní dílna I

Jinak by se věc dala nazvat „tvůrčí činností s konečným uspořádáním příspěvků do žebříčku“ nebo soutěží. Zadáním této první dílny je tvorba malé hříčky podle zadané skladby.

Záměr dílny

Z hlediska záměru bych věc podal jako přátelskou soutěživost v kolektivu nadšenců, tedy s průběžným sdílením informací o svém herním příspěvku, vzájemným kritizováním a případnou výpomocí. Cílem tedy vskutku není vyhrát, ale vytvořit co největší počet, co nejkvalitnějších prací.

Zadaní dílny

Doba trvání:

16. 6. až 7. 7. (tři týdny, tří víkendy, první týden letních prázdnin) – prodloužení je možné na vyžádání zájemců v prvním týdnu dílny.

Základ:

Vytvořte malou příběhovou hru podle skladby Tomáše OlivyAnte portas“, který nám ji pro tyto účely zapůjčil.

Ke stažení zde: Ante portas

Pravidla:

1) Skladbu můžete dělit a upravovat, nicméně ve hře musí zaznít alespoň jednou v celém svém rozsahu, tj. bez přerušení. Jinou skladbu můžete použít maximálně v rámci neherního obsahu hry (menu, atp.), pokud tyto části ve své hře plánujete. Tomáše Olivu uveďte jako autora skladby.

2) Hra musí obsahovat příběh, který se skladbou bude souviset, jako svou podstatnou součást.

3) Hra musí jít hrát na PC.

4) Užívejte jen ty materiály, na jejichž užívání máte právo. Nepropagujte rasismus, nacismus, atp. Nevytvářejte porno hru. Za svůj produkt nese každý odpovědnost sám.

Několik připomínek k zadání:

Omezení jsou poměrně výrazná, přesto jsou, dle mého soudu, plně v souladu s požadavkem malé hry – opravdu se nevylučují ani kusy v rozsahu jednoho přehrání skladby. Nejsou zde žánrová, ani žádná jiná omezení, slovo „příběhová“ tedy neznamená adventuru. Obecně bych doporučil raději věc delší čas promýšlet a naplánovat jako tvorbu na několik dní než se na to vrhat po hlavě a zjistit, že je to příliš veliké sousto v příliš krátkém čase. Doporučuji také o průběhu tvorby informovat v rámci článků. Ideální se zdá být podoba aktualizovaného článku, kde v úvodním textu uvedete datum poslední změny.

Hodnocení

Výsledné práce budou moci hodnotit všichni registrovaní návštěvníci stránky včetně účastníků soutěže podle svého svědomí. Ideální se mi zdá bodové ohodnocení (stupnice 1 – 5 nebo 1 – 10 bez desetinných čísel – upřesním dle počtu odevzdaných prací) doplněné o slovní komentář. Bez anonymních habaďůr. Konečný žebříček vytvořím zprůměrováním známek k jednotlivým pracím.

Ceny

V diskusích o ně vesměs nebyl zájem, pravděpodobně proto žádné, ale dobrým duším se meze nekladou.

Jdete do toho? 🙂